Wydanie specjalne czerwiec 2013
str. 8

Aktualne strategie leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem blokerami czynnika wzrostu śródbłonka naczyń

Current Strategies in Age-related Macular Degeneration Treatment with anti-Vascular Endothelial Growth Factor therapy

Anna Skłodowska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Age-related Macular Degeneration is the leading cause of vision loss in developed countries. Vascular Endothelial Growth Factor plays the most important role in the pathogenesis of Choroidal Neovascularization. Current methods of wet Age-related Macular Degeneration treatment with Vascular Endothelial Growth Factor blocking agents are presented.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD, czynnik wzrostu śródbłonka naczyń – VEGF, blokery czynnika wzrostu śródbłonka naczyń – anty-VEGF, neowaskularyzacja podsiatkówkowa – CNV.

Keywords: Age-related Macular Degeneration – AMD, Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF, anti-Vascular Endothelial Growth Factor anti-VEGF, Choroidal Neovascularization – CNV.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI