Wydanie specjalne czerwiec 2013
str. 11

Eyleaź – nowy lek w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki zwi±zanego z wiekiem

Eyleaź – New Drug in Wet Age-related Macular Degeneration Treatment

Izabella Wójcicka-Balińska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Wet Age-related Macular Degeneration is the leading cause of vision loss in developed countries. Vascular Endothelial Growth Factor plays an important role in neovascularization pathogenesis. Anti-Vascular Endothelial Growth Factor therapy is a novel treatment method in wet Age-related Macular Degeneration. This article presents new drug – Eyleaź.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki zwi±zane z wiekiem – AMD, blokery czynników wzrostu ¶ródbłonka naczyń – anty-VEGF, Eyleaź.

Keywords: Age-related Macular Degeneration – AMD, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF, anti-Vascular Endothelial Growth Factor therapy – anti-VEGF, Eyleaź.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI