Wydanie specjalne czerwiec 2013
str. 13

Praktyczne wnioski z badań klinicznych nad zastosowaniem leku Eyleaź w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki zwi±zanego z wiekiem

Practical Conclusions from the Clinical Studies on Eyleaź Drug in Wet Form of Age-related Macular Degeneration

Dorota Mierzejewska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Vascular Endothelial Growth Factor is responsible for choroidal neovascularization development in wet Age-related Macular Degeneration. Anti-Vascular Endothelial Growth Factor drugs that limit pathological subretinal vascularization are currently the basic treatment. We present review of available literature concerning conventional therapeutic alogorhithms using anti-Vascular Endothelial Growth Factor drugs especially considering the newest member – aflibercept (Eyleaź), previously known as VEGF-Trap-Eye. We present clinical trials evaluating its efficacy in wet Age-related Macular Degeneration treatment. In comparison to ranibizumab, Eyleaź shows equivalent therapeutic effect both on visual acuity and central retinal thickness obtained with more comfortable therapy pattern: similar safety profile, less injections required and reduced number of follow-up visits.

Słowa kluczowe: aflibercept, Eyleaź, leki antyangiogenne, zwyrodnienie plamki zwi±zane z wiekiem.

Keywords: aflibercept, Eyleaź, antiangiogenic drugs, Age-related Macular Degeneration.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI