Wydanie specjalne czerwiec 2013
str. 17

Wpływ wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem na codzienne funkcjonowanie chorego w aspekcie starzenia się polskiego społeczeństwa

Influence of Wet AMD on Daily Functioning in the Context of Aging of the Polish Society

Małgorzata Zaraś

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Aging of the population is an inevitable process in developed and developing countries. The growing population of people over 50 years of age generates problems not observed on this scale in previous generations. First of all, there is a growing number of individuals suffering from wet Age-related Macular Degeneration. Patients with impaired quality of vision show a significant decline in quality of life and increased need for daily living assistance. Costs of medical treatment and long-term care are rising, related ophthalmic treatment, but also related to comorbidities (falls, fractures associated with increased injury rates, anxiety and depression). New therapeutic approaches in wet Age-related Macular Degeneration can contribute to improving the quality of life of patients, if they allow for less frequent injections, with the minimum of past effectiveness and safety. EyleaŸ (VEGF-Trap-Eye) gives this hope.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD, czynniki wzrostu śródbłonka naczyń – VEGF, blokery czynników wzrostu śródbłonka naczyń – anty-VEGF.

Keywords: Age-related Macular Degeneration – AMD, Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF, anti-Vascular Endothelial Growth Factor therapy – anti-VEGF.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI