Wydanie 2/2014
str. 9

Współczesne metody badania filmu łzowego

The Current Possibilities of the Tear Film Evaluation

Mariusz Kęcik, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Dry eye syndrome is one of the most popular eye problems. For years the best tests to diagnose tear film disturbances has been searched but it has not been found. We present some both most popular and modern possibilities to do it. Some tests are easy to perform, some of them need special diagnostic technologies. The variety of tests mean that the problem remains; any of a single test is able to diagnose the disturbance. The combination of some tests in connection with clinical evaluation makes diagnosing dry eye syndrome much more easy and comfortable.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka, testy diagnostyczne, BUT, test Schirmera, TSAS, TearScope Plus, OCT, testy barwienia, PDM, RPS.

Keywords: dry eye syndrome, diagnostic tests, BUT, Schirmer test, TSAS, TearScope Plus, OCT, staining tests, PDM, RPS.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI