Wydanie 2/2014
str. 28

Wpływ trehalozy na przednią powierzchnię oka

The Influence of Trehalose on the Anterior Surface of the Eye

Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Agnieszka Urgacz-Lechowicz1, Joanna Wasiak1, Daniela Ferda1, Wojciech Rokicki1,2

1 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk


Summary: Trehalose is a non-reducing disaccharide of glucose naturally widespread in many living organisms, including plants, insects, fungi, and bacteria. Trehalose is present quite widely in the biological world and performs different functions. Trehalose has been identified as a key response element needed for survival during exposure to stress-induced desiccation.
Implementing trial are conducted with trehaloze in different areas of medicine. Trehaloze found application in dry eye syndrome treatment, as well as in the postoperative management after refractive surgery, due to the efficient regeneration of the corneal epithelium and tear film stability, especially in the early postoperative period.
Trehalose has inhibitory effects on proliferation of fibroblasts and vascular tissues, can be a potential agent for preventing postoperative fibrous scar formation after ocular surgery such as glaucoma filtration surgery.

Słowa kluczowe: trehaloza, gojenie rogówki, zespół suchego oka, hamowanie proliferacji fibroblastów, regeneracja nabłonka rogówki.

Keywords: trehaloza, corneal healing, dry eye syndrome, inhibitory effects of fibroblasts proliferation, corneal epithelium regeneration.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI