Wydanie 2/2014
str. 44

Zastosowanie w celach estetycznych toksyny botulinowej w okolicy środkowej i górnej części twarzy

Cosmetic Applications of Botulinum Toxin in the Middle and Upper Face

Mariusz Kęcik1, Daria Kęcik2, Mateusz Kęcik3

1 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura
2 Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
3 Studenckie Koło Naukowe Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały


Summary: Botulinum toxin is a neurotoxin, which paralyses the neuromuscular junction. It is most commonly used in neurology, to treat spasticity of skeletal muscles, but has also gained popularity in aesthetic medicine in reducing, or smoothing out wrinkles. The authors present possible applications of botulinum toxin in treating aesthetic imperfections of the medium and upper face, as well as, potential side effects of such treatment.

Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, zmarszczki.

Keywords: botulinum toxin, wrinkles.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI