Wydanie 2/2014
str. 52

Naczyniak włośniczkowy siatkówki – czy warto wykonać pars plana witrektomię? Opis przypadku

Retinal Capillary Hemangioma – Would it be Worth to Perform Pars Plana Vitrectomy? Case Report

Piotr Oleksy, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon

Katedra i Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: Aim: A case report of retinal capillary hemangioma of the right eye complicated by macular edema and epiretinal membrane in a patient who underwent 25-gauge pars plana vitrectomy with epiretinal membrane peeling , injection of 1 cm3 of 20% SF6 gas and 1.25 mg of bevacizumab into vitreous cavity in amblyopic left eye.
Material and Method: A 38-year-old woman was referred to the Department of Ophthalmology with a presumptive diagnosis of retinal capillary hemangioma of the right eye. The patient underwent complete ophthalmic examination with additional optical coherence tomography.
Results: Based on the clinical features and examination results the patient was definitely diagnosed with isolated retinal capillary hemangioma located in the upper part of the temporal macula. During follow-up examinations within few months three times laser photocoagulation of the retina was performed. Due to the tumor continuing activity despite laser photocoagulation (significant deterioration of visual acuity, presence of subretinal fluid, macular edema), and epiretinal membrane formation, we decided to perform 25G pars plana vitrectomy with epiretinal membrane peeling, 20% of SF6 gas endothamponade and 1.25 mg bevacizumab into the vitreous cavity of the right eye. The regression of macular edema, with improvement in the best corrected visual acuity were observed in the treated eye during one year follow-up period.

Słowa kluczowe: naczyniak włośniczkowy siatkówki, fotokoagulacja, pars plana witrektomia – ppV..

Keywords: retinal capillary hemangioma, photocoagulation, pars plana vitrectomy – ppV.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI