Wydanie 2/2014
str. 56

Bezpieczeństwo pracy z laserami – uwagi dotyczące sytuacji prawnej

Safety of the Work with Lasers – Notes on the Legal Situation

Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: The paper presents selected issues on assessment of the risk related to the laser radiation with respect to the EU directive 2006 25WE describing hazards of artificial optical radiation. The key legal instruments of laser radiation are identified. The most important aspects of the safety in laser equipment use have been discussed.
The criteria for risk assessment in the workplace equipped with lasers have been pointed out, including types of hazards for the eyes and skin.

Słowa kluczowe: laser, promieniowanie laserowe, zagrożenia laserowe, Dyrektywa UE 2006 25 WE, ocena ryzyka.

Keywords: laser, laser radiation, laser hazards, EU directive 2006 25WE, risk assessment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI