Wydanie 4/2008
str. 9

Metody obrazowania przedniego odcinka gałki ocznej

Anterior Segment Imaging Systems

Justyna Izdebska1,2, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska1, Iwona Liberek2,3

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Centrum Mikrochirurgii Oka LASER w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
3 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. Iwona Liberek


Summary: The dynamic development of refractive surgery was possible due to introduction of new system imaging the structures of the anterior segment of the eye. New surgical techniques have to be supported by detailed assessment of and calculation of parameters of the cornea, the iris and the lens. Authors describe broad range of systems for imaging the anterior segment of the eye. New instruments available to ophthalmologists may improve the visual outcome and safety of cataract and refractive surgery.

Keywords: imaging system, anterior segment, cataract and refractive surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI