Wydanie 4/2008
str. 23

Mikroskopia konfokalna rogówki - wskazania do badania i obrazy wybranych patologii rogówki

Current Clinical Applications of in vivo Confocal Microscopy of the Cornea

Jacek P. Szaflik, Monika Udziela, Urszula Kołodziejska, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: In vivo confocal microscopy, by means of high magnification and contrast, allows all layers of the living cornea to be imagined at the cellular level. The purpose of this review is to present the principles of contemporary confocal microscopy of cornea and the current clinical applications of this advanced imaging technique.

Keywords: Cornea, confocal microscopy, corneal dystrophy, corneal ulcer, corneal endothelium.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI