Wydanie 4/2008
str. 34

Nowoczesne metody topografii rogówki

The Latest Developments in Corneal Topography

Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik, Ksawery Czubkowski

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The aim of the study is to present modern methods for anterior segment imaging. Special attention was paid to corneal topography. We described rules of actions of the devices available in clinical practice. Anterior and posterior segment imaging systems use in corneal ectasia diagnostics and follow-up during patients? qualification for corneal transplantation, refractive surgery, in contactology and for astigmatism evaluation caused by post-traumatic corneal scars, was also described.

Keywords: keratometry, corneal topography, pachymetry, Orbscan, Pentacam, TMS.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI