Wydanie 2/1999

Retrospektywna ocena powikłań śród- i wczesnych pooperacyjnych u osób z cukrzycą

Joanna Ciszewska, Iwona Świtka-Więcławska, Tadeusz Kęcikpowrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI