Wydanie 1/2012
str. 18

Częściowa resekcja powieki dolnej w korekcji inwolucyjnego podwinięcia

Partial Lower Lid Resection in Involutional Entropion Correction

Mariusz Kęcik1, Urszula Rorot-Bazylak1, Daria Kęcik2

1 Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kęcik, prof. nadzw. WUM
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun SKN: dr n. med. Piotr Maciejewicz


Summary: Numerous anatomopathological changes occur during the lower lid entropion, such as: the weakening of junctures between the orbicularis oculi muscle and the septum, and the flaccidity of both the retractor and palpebral ligaments. Ignoring the latter during surgery, may result in lower lid ectropion, in addition to reducing the time during which the eyelid is correctly positioned. The authors present a method of tightening the lid by partial resection. The procedure has been performed in 54 patients with long-lasting effects.

Słowa kluczowe: powieka, podwinięcie, resekcja.

Keywords: involutional entropion, partial lower lid resection.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI