Wydanie 1/2012
str. 56

Choroba Hortona – diagnostyka i leczenie

Horton's Disease – Diagnostics and Treatment

Emilia Bielecka, Agnieszka Rozegnał-Madej, Beata Rymgayłło-Jankowska, Tomasz Żarnowski

Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. nadzw. UM w Lublinie


Summary: Gigant cell arteritis or Horton disease is an inflammatory disease of blood vessels most commonly involving large and medium arteries of the head and neck. Its incidence is increasing with the general ageing of the population. GCA is most feared for its complications like blindness or stroke, which are the result of inflammation and occlusion of ocular and extra cranial arteries. The name reflects the type of inflammatory cell involved as seen on a biopsy. The aim of our study was to reassume recent reports about diagnostics and treatment of Horton's disease.

Słowa kluczowe: choroba Hortona, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, biopsja tętnicy szyjnej.

Keywords: Horton's disease, giant cell arteritis, temporal artery biopsy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI