Wydanie 1/2012
str. 11

Kilka uwag na temat możliwości leczenia zachowawczego zawansowanych postaci jaskry

Options in Medical Treatment of Advanced Glaucoma Cases

Roman Goś

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Roman Goś


Summary: We summarize advantages and pitfalls in medical treatment of advanced glaucoma. The results indicate that surgical menagement is more beneficial in terms of visual acuity and field preservations.

Słowa kluczowe: jaskra zaawansowana, leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne, ciśnienie wewnątrzgałkowe, wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Keywords: advanced glaucoma, medical therapy, surgical procedure, intraocular pressure, IOP fluctuations.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI