Wydanie 1/2012
str. 18

Badania strukturalne w jaskrze zaawansowanej – opis przypadków

Structural Examiantion in Advanced Glaucoma – Case Reports

Krystyna Czechowicz-Janicka

Instytut Jaskry i Chorób Oka w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka


Summary: Diagnostic criteria for advanced glaucoma are not unambiguously determined. One certain symptom of glaucoma neuropathy advancement are changes observed in visual field. In the paper 5 glaucoma cases are presented in patients, in whom due to visual field defects advanced glaucoma was diagnosed, although structural tests results (GDx, HRT) and eye fundus not always were corresponding with visual field defect - and also not always stated disease advancement.

Słowa kluczowe: jaskra zaawansowana, zmiany w polu widzenia, GDX, HRT w jaskrze zaawansowanej.

Keywords: advanced glaucoma, visual field defects, GDx, HRT in advanced glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI