Wydanie 1/2012
str. 48

Mechanizmy wzrostu ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej

Mechanisms of Raised Intraocular Pressure in Patients with Uveitis

Joanna Brydak-Godowska, Joanna Ciszewska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kęcik, prof. nadzw. WUM


Summary: Uveitis can be associated with elevated intraocular pressure. The pathogenesis of this complication is complex and multifactorial. The inflamatory reactions provoke the damage of blood-aqueous barrier. The presence of inflammatory cells and inflammatory mediators are responsible for anterior and posterior chamber changes influencing angle morphology.
Different mechanisms of raised intraocular pressure in patients with uveitis should be considered: morphological and functional changes in angle – trabeculitis, acute angle closure, steroid therapy or permanent damage of trabecular meshwork.

Słowa kluczowe: zapalenie błony naczyniowej, podwyższone ciśnienie śródgałkowe, jaskra wtórna.

Keywords: uveitis, increased intraocular pressure, secondary glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI