Plan wydawniczy

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2020

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (4 wydania)

Nr 1 Chirurgia aparatu ochronnego i oczodołu, redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów - 15.02.2020 r.)
Nr 2 Chirurgia soczewki, redaktor wydania: prof. Ewa Mrukwa-Kominek
(termin nadsyłania artykułów - 15.04.2020 r.)
Nr 3 Nowotwory powierzchni oka, redaktor wydania: prof. Bożena Romanowska-Dixon
(termin nadsyłania artykułów - 15.06.2020 r.)
Nr 4 Transplantologia w okulistyce, redaktor wydania: Jacek P. Szaflik
(termin nadsyłania artykułów - 15.09.2020 r.)


Artykuły należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl
(wskazane upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów - redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.

PRZESTRZEGAMY PRAW AUTORSKICH, MATERIAŁ ILUSTRACYJNY WYKORZYSTANY W ARTYKUŁACH MUSI POCHODZIĆ ZE ZBIORÓW AUTORÓW, W INNYM PRZYPADKU NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEZBĘDNA JEST ZGODA JEGO WŁAŚCICIELI ORAZ WYDAWCÓW CZASOPISM LUB KSIĄŻEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁ ON PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY.

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2019

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (4 wydania)

Nr 1 Cukrzyca - powikłania oczne redaktor wydania: prof. Jacek P. Szaflik
(termin nadsyłania artykułów - 15.01.2019 r.)
Nr 2 Badania obrazowe w okulistyce redaktor wydania: prof. Bożena Romanowska-Dixon
(termin nadsyłania artykułów - 15.04.2019 r.)
Nr 3 Choroby błony naczyniowej redaktor wydania: prof. Ewa Mrukwa-Kominek
(termin nadsyłania artykułów - 15.06.2019 r.)
Nr 4 Okulistyka dziecięca i strabologia redaktor wydania: prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
(termin nadsyłania artykułów - 15.09.2019 r.)


Artykuły należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@okulistyka.com.pl
(wskazane upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów - redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.

PRZESTRZEGAMY PRAW AUTORSKICH, MATERIAŁ ILUSTRACYJNY WYKORZYSTANY W ARTYKUŁACH MUSI POCHODZIĆ ZE ZBIORÓW AUTORÓW, W INNYM PRZYPADKU NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEZBĘDNA JEST ZGODA JEGO WŁAŚCICIELI ORAZ WYDAWCÓW CZASOPISM LUB KSIĄŻEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁ ON PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY.

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2018

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (4 wydania)

Nr 1 Postępy w chirurgii refrakcyjnej, redaktor wydania: prof. Ewa Mrukwa-Kominek
(termin nadsyłania artykułów - 15.01.2018 r.)
Nr 2 AMD - Epidemia ślepoty XXI wieku, redaktor wydania: prof. Andrzej Stankiewicz
(termin nadsyłania artykułów - 15.04.2018 r.)
Nr 3 Nowości w diagnostyce i terapii okulistycznej, redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów - 15.06.2018 r.)
Nr 4 Jaskra z uwzględnieniem jaskry wtórnej, redaktor wydania: prof. Jerzy Szaflik
(termin nadsyłania artykułów - 15.09.2018 r.)


Artykuły należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: ored@okulistyka.com.pl
(wskazane upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów - redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.
W celu wzbogacenia materiału dydaktycznego Autorów prac poglądowych prosimy o skonstruowanie 2 pytań dotyczących tematyki w nich poruszanej oraz pięciu wariantów odpowiedzi na te pytania (A-E) ze wskazaniem wariantu prawidłowego.

PRZESTRZEGAMY PRAW AUTORSKICH, MATERIAŁ ILUSTRACYJNY WYKORZYSTANY W ARTYKUŁACH MUSI POCHODZIĆ ZE ZBIORÓW AUTORÓW, W INNYM PRZYPADKU NA ROZPOWSZECHNIANIE NIEZBĘDNA JEST ZGODA JEGO WŁAŚCICIELI ORAZ WYDAWCÓW CZASOPISM LUB KSIĄŻEK, W KTÓRYCH ZOSTAŁ ON PIERWOTNIE OPUBLIKOWANY.

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2017

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (4 wydania)

Nr 1 Onkologia okulistyczna, redaktor wydania: prof. Bożena Romanowska-Dixon
(termin nadsyłania artykułów - 30.01.2017 r.)
Nr 2 Badania przesiewowe i epidemiologiczne w okulistyce, redaktor wydania: prof. Jerzy Szaflik
(termin nadsyłania artykułów - 15.04.2017 r.)
Nr 3 Zaćma, redaktor wydania: prof. Ewa Mrukwa-Kominek
(termin nadsyłania artykułów - 15.06.2017 r.)
Nr 4 Rogówka, redaktor wydania: prof. Jacek P. Szaflik
(termin nadsyłania artykułów - 15.09.2017 r.)


Artykuły należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: ored@okulistyka.com.pl
(wskazane upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów - redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.
Autorów prac poglądowych prosimy o skonstruowanie dwóch pytań dotyczących tematyki w nich poruszanej oraz pięciu wariantów odpowiedzi na te pytania (A-E) ze wskazaniem wariantu prawidłowego i opatrzenie go krótkim omówieniem/ uzasadnieniem. Przygotowanie pytań nie jest obligatoryjne, lecz gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do tej pożytecznej aktywności, która przyczyni się do wzbogacenia materiału dydaktycznego.

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2016

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (4 wydania)

Nr 1 Leczenie zachowawcze jaskry, redaktor wydania: prof. Janusz Czajkowski
(termin nadsyłania artykułów - 29.01.2016 r.)
Nr 2 Problemy okulistyczne w chorobach ogólnoustrojowych, redaktor wydania: prof. Ewa Mrukwa-Kominek
(termin nadsyłania artykułów - 15.04.2016 r.)
Nr 3 Chirurgia jaskry, redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów - 15.06.2016 r.)
Nr 4 Problemy okulistyki dziecięcej, redaktor wydania: prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
(termin nadsyłania artykułów - 15.09.2016 r.)


Artykuły należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ored@okulistyka.com.pl
(wskazane upewnienie się, że praca wpłynęła bez przeszkód).

Prosimy o przestrzeganie ww. terminów nadsyłania artykułów - redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania prac, które wpłyną po określonym czasie.
Autorów prac poglądowych prosimy o skonstruowanie dwóch pytań dotyczących tematyki w nich poruszanej oraz pięciu wariantów odpowiedzi na te pytania (A-E) ze wskazaniem wariantu prawidłowego i opatrzenie go krótkim omówieniem/ uzasadnieniem. Przygotowanie pytań nie jest obligatoryjne, lecz gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do tej pożytecznej aktywności, która przyczyni się do wzbogacenia materiału dydaktycznego.

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2015

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (5 wydań)

Nr 1 Starzenie się narządu wzroku, redaktor wydania: prof. Janusz Czajkowski
(termin nadsyłania artykułów - 23.01.2015 r.)
Nr 2 Diagnostyka jaskry, redaktor wydania: prof. Józef Kałużny
(termin nadsyłania artykułów - 17.04.2015 r.)
Nr 3(I) Wybrane problemy w chirurgii soczewki: a. - ekonomika w chirurgii zaćmy, b. - soczewki wewnątrzgałkowe, redaktor wydania: prof. Jerzy Szaflik
(termin nadsyłania artykułów - 15.06.2015 r.)
Nr 3(II) Nowe technologie w kontaktologii, redaktor wydania: dr n. med. Anna M. Ambroziak
(termin nadsyłania artykułów - 30.06.2015 r.)
Nr 4 Schorzenia narządu wzroku uwarunkowane genetycznie, redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów - 18.09.2015 r.)

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2014

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (5 wydań)

Nr 1 Rogówka (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne) redaktor wydania: prof. Jerzy Szaflik
(termin nadsyłania artykułów - 17.02.2014 r.)
Nr 2 Leki okulistyczne stosowane miejscowo - działania miejscowe i ogólne redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów - 12.05.2014 r.)
Nr 3(I) Kontaktologia i optyka okulistyczna wydanie redagują: dr n. med. Anna M. Ambroziak i dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
(termin nadsyłania artykułów - 31.06.2014 r.)
Nr 3(II) Prezbiopia redaktor wydania: prof. Olgierd Palacz
(termin nadsyłania artykułów - 15.07.2014 r.)
Nr 4 AMD redaktor wydania: prof. Andrzej Stankiewicz
(termin nadsyłania artykułów - 30.09.2014 r.)

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2013

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (4 wydania)

Nr 1 Postępy okulistyki wieku rozwojowego, redaktor wydania: prof. Janusz Czajkowski
(termin nadsyłania artykułów - 14.01.2013 r.)
Nr 2 Chirurgia soczewki, redaktor wydania: prof. Jerzy Szaflik
(termin nadsyłania artykułów - 30.04.2013 r.)
Nr 3 Chirurgia witreoretinalna, redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów - 31.06.2013 r.)
Nr 4 Nowotwory narządu wzroku, redaktor wydania: prof. Andrzej Stankiewicz
(termin nadsyłania artykułów - 31.09.2013 r.)

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2012

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (5 wydań)

Nr 1(I) Chirurgia aparatu ochronnego i oczodołu, redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 21.02.2012 r.)
Nr 1(II) Jaskra zaawansowana, (wyłącznie referaty z IV ogólnopolskiej konferencji z cyklu
"Edukacja Podyplomowa Okulisty" - Warszawa, październik 2011)
redaktor wydania: prof. Janusz Czajkowski
Nr 2 Schorzenia błony naczyniowej, redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 24.01.2012 r.)
Nr 3 Chirurgia rogówki, redaktor wydania: prof. Jerzy Szaflik
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 16.05.2012 r.)
Nr 4 Wybrane zagadnienia okulistyki dziecięcej, redaktor wydania: prof. Janusz Czajkowski
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 28.10.2012 r.)

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2011

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (6 wydań)

Nr 1(I) Jaskra - diagnostyka i leczenie redaktor wydania: prof. Józef Kałużny
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 21.02.2011 r.)
Nr 1(II) Ciąża a oko redaktorzy wydania: prof. Krystyna Czechowicz-Janicka, prof. Janusz Czajkowski
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 24.01.2011 r.)
Nr 2(I) Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem - postępy w diagnostyce i leczeniu redaktor wydania: prof. Andrzej Stankiewicz
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 16.05.2011 r.)
Nr 2(II) Opracowanie historyczne - biogramy okulistów związanych z polskimi klinikami redaktor wydania: prof. Tadeusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 29.04.2011 r.)
Nr 3 Obrazowanie w okulistyce redaktor wydania: prof. Dariusz Kęcik
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 16.08.2011 r.)
Nr 4 Neurookulistyka redaktor wydania: prof. Olgierd Palacz
(termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 28.10.2011 r.)

 

 
PLAN WYDAWNICZY OFTAL - 2010

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA: (6 wydań)

Nr 1 Genetyka chorób narządu wzroku - redaktor wydania prof. Jerzy Szaflik
Nr 2 Neurookulistyka - redaktor wydania prof. Olgierd Palacz
Nr 3(I) Farmakoterapia w okulistyce - redaktor wydania prof. Dariusz Kęcik
Nr 3(II) Postępy w chirurgii zaćmy - redaktor wydania prof. Jerzy Szaflik
Nr 4(I) Urazy narządu wzroku - redaktor wydania prof. Dariusz Kęcik
Nr 4(II) Zeszyt historyczny - polskie kliniki okulistyczne

 


PLAN WYDAWNICZY NA 2009 ROK

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA : (5 wydań)

Nr 1 Jaskra - zeszyt na okoliczność Światowego Dnia Jaskry - redaktor wydania prof. Janusz Czajkowski.
Nr 2 Schorzenia rogówki - redaktor wydania prof. Jerzy Szaflik.
Nr 3(I) Diagnostyka chorób plamki - redaktor wydania prof. Józef Kałużny.
Nr 3(II) Choroby plamki - redaktor wydania prof. Dariusz Kęcik
Nr 4(II) Postępy w chirurgii witreoretinalnej - redaktor wydania prof. Andrzej Stankiewicz.
 


Publikacje wg rozdziałów w czasopiśmie (prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe, historyczne).

 PLAN WYDAWNICZY NA 2008 ROK

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA : (5 wydań)

Nr 1 Jaskra - zeszyt na okoliczność Światowego Dnia Jaskry - wydanie pod redakcją prof. Jerzego Szaflika.
Nr 2 Błona naczyniowa - immunologia - wydanie pod redakcją prof. Olgierda Palacza.
Nr 3 Chirurgia aparatu ochronnego i dróg łzowych oraz oczodołu - wydanie pod redakcją prof. Dariusza Kęcika.
Nr 4(I) Diagnostyka obrazowa przedniego odcinka dna oka - wydanie pod redakcją prof. Józefa Kałużnego.
Nr 4(II) Zaćma i chirurgia refrakcyjna - wydanie pod redakcją prof. Jerzego Szaflika.
 
PLAN WYDAWNICZY NA 2007 ROK

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA:

Nr 1 Genetyka (opieka merytoryczna prof. Olgierd Palacz).
Nr 2 Cukrzyca narządu wzroku (opieka merytoryczna prof. Tadeusz Kęcik).
Nr 3 AMD (opieka merytoryczna prof. Andrzej Stankiewicz).
Nr 4 Zaćma (opieka merytoryczna prof. Jerzy Szaflik).

Dodatkowy zeszyt nt.: Kosmetologia okulistyczna (opieka merytoryczna prof. Józef Kałużny).
PLAN WYDAWNICZY NA 2006 ROK

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA:

Nr 1 (I) Postępy w chirurgii witreoretinalnej - opieka merytoryczna prof. Andrzej Stankiewicz.
Nr 1 (II) Alergologia (w związku z III Sympozjum Sekcji Alergologii PTO, Łódź) - opieka merytoryczna prof. Janusz Czajkowski.
Nr 2 (I) Chirurgia refrakcyjna - opieka merytoryczna prof. Jerzy Szaflik.
Nr 2 (II) Jaskra - chirurgia (w związku z sympozjum jaskry PTO, Wrocław) - opieka merytoryczna prof. Janusz Czajkowski.
Nr 3 Diagnostyka i powikłania w leczeniu chorób oczu - opieka merytoryczna prof. Józef Kałużny.
Nr 4 Postępy w onkologii okulistycznej - opieka merytoryczna prof. Dariusz Kęcik.
 PLAN WYDAWNICZY NA 2004 ROK

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA:

Nr 1. Zakażenia pooperacyjne w okulistyce - profilaktyka i postępowanie (opieka merytoryczna prof. O. Palacz).
Nr 2. Nowe metody diagnostyczne i ocena ich przydatności w schorzeniach narządu wzroku (opieka merytoryczna prof. T. Kęcik). Zeszyt na XLI Ogólnopolski Zjazd PTO, Gdańsk 16-19 czerwca 2004 r.
Nr 3. Postępy w chirurgii soczewki (opieka merytoryczna prof. J. Szaflik). Zeszyt na VII Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej PTO, Warszawa 9-11 września 2004 r.
Nr 4. Zmiany w narządzie wzroku związane z wiekiem (opieka merytoryczna prof. ndzw. D. Kęcik) Zeszyt na X Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie PTO i VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii PTO, Warszawa 5-6 listopada 2004 r.

Dodatkowe zeszyty OKULISTYKI (suplementy) nt.:

- czerwiec 2004 r. - Okulistyka w Unii Europejskiej,
- wrzesień 2004 r. - wydanie angielskojęzyczne materiałów z sesji polsko-niemieckiej VII Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej PTO.PLAN WYDAWNICZY NA 2003 ROK


Kwartalnik medyczny OKULISTYKA

Nr 1. Zwyrodnienia siatkówki (opieka merytoryczna prof. O. Palacz), w II. cz. zeszytu - wybrane publikacje nt. retinologii (XXVI Sympozjon Retinologiczny, Poznań, kwiecień 2003 r.). 
Nr 2. Przeszczepy rogówki (opieka merytoryczna prof. J. Szaflik). 
Nr 3. Farmakoekonomika w okulistyce (opieka merytoryczna prof. J. Kałużny) 
Nr 4. Urazy narządu wzroku i aparatu łzowego (opieka merytoryczna prof. T. Kęcik). 

Dodatkowe zeszyty OKULISTYKI (suplementy) nt.: 

- Alergie w okulistyce - m.in. wybrane prace z Kongresu Alergologów Polskich, Warszawa, czerwiec 2003. 
- V Sympozjum organizowane przez Sekcję Informatyki Medycznej PTO i Klinikę Okulistyczną CMKP, Pułtusk, czerwiec 2003). PLAN WYDAWNICZY NA ROK 2002


Kwartalnik medyczny OKULISTYKA:

Nr 1.    Diagnostyka i leczenie chorób oczodołu (opieka merytoryczna prof. J. Szaflik).
Nr 2.    Zwyrodnienie starcze plamki (opieka merytoryczna prof. J. Kałużny).
Nr 3.    Chirurgia powiek (opieka merytoryczna prof. T. Kęcik)
Nr 4.    Genetyka w okulistyce (opieka merytoryczna prof. J. Szaflik).


Dodatkowe zeszyty OKULISTYKI (suplementy):
-    Dwa wydania tematycznie związane z sympozjami.

Redakcja.

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI