Wydanie specjalne kwiecień 2012
str. 5

Epidemiologia retinopatii cukrzycowej

Epidemiology of Diabetic Retinopathy

Marta Misiuk-Hojło, Mirosław Słowik

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło


Summary: Diabetes Mellitus is a common disease in human population and it would cause blindness till 2030 year in 366 million people. Diabetic retinopathy is a serious adverse event which is a leading cause of new-onset blindness in industrialized countries and more and more frequent cause of blindness in middle-income countries. Data about diabetic retinopathy epidemiology are presented based on the review of available medical literature.

Słowa kluczowe: retinopatia cukrzycowa, cukrzyca.

Keywords: diabetic retinopathy, diabetes mellitus.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI