Wydanie 3/2012
str. 20

Dystrofia siateczkowata rogówki w mikroskopii konfokalnej w materiale własnym

Confocal Microscopy of Lattice Corneal Dystrophy – Own Material

Monika Udziela1,2, Jacek P. Szaflik1,2, Monika Ołdak2,3, Aneta Federowicz3, Jerzy Szaflik1,2

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
3 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk


Summary: Purpose: To describe confocal microscopy findings in patients with corneal lattice dystrophy.
Material and Methods: 12 patients (24 eyes) with corneal changes diagnosed as lattice corneal dystrophy were examined with scanning slit white light confocal microscope (ConfoScan 3, Nidek Technologies).
Results: In most cases lattice corneal dystrophy presents characteristic linear structures on confocal microscopy due to deposition of refractile amyloid substance in corneal stroma.
Conclusions: Confocal microscopy enables an in vivo, non-invasive evaluation of corneal dystrophic changes.

Słowa kluczowe: rogówka, dystrofia siateczkowata, mikroskopia konfokalna, amyloid, TGFBI.

Keywords: cornea, lattice corneal dystrophy, confocal microscopy, amyloid, TGFBI.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI