Wydanie 3/2012
str. 33

Keratitis filamentosa, czyli nitkowate zapalenie rogówki – aktualne poglądy nt. patogenezy oraz możliwości terapeutycznych

Keratitis Filamentosa (Filamentary Keratitis) – Current Opinions about Pathogenesis and Treatment Options

Magdalena Targońska1, Katarzyna Ryznar-Stanioch1, Dariusz Dobrowolski2

1 Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu
Ordynator: lek. Teresa Lange
2 Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu Ordynator: dr n. med. Dariusz Dobrowolski


Summary: Filamentary keratitis is a chronic ocular disorder manifested by the presence of filiform filaments fixed to the corneal surface. Mechanism of epithelial-mucosal filaments formation is still not fully known, although there are several theories about their creation. Conditions associated with filamentary keratitis occurrence include dry eye syndrome (the most common) and corneal inflammation, surgery, prolonged closure of the palpebral fissure, contact lens use. Filamentary keratitis treatment include topical application of preservatives-free moisturizing eye-drops, hyperosmotics, steroids and non-steroidal anti-inflammatory drugs, botulinum toxin injections and oculoplastic surgery. Therapy is usually long-lasting.

Słowa kluczowe: nitkowate zapalenie rogówki, zespół suchego oka, zespół Sjögrena, soczewki kontaktowe, cytokeratyny, mucyny, chlorek benzalkonium.

Keywords: filamentary keratitis, dry eye syndrome, Sjögren syndrome, contact lenses, cytokeratins, mucins, corneal epithelium, benzalkonium chloride.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI