Wydanie 4/2004

Ocena wybranych parametrów układu antyoksydacyjnego osocza u wcześniaków badanych przesiewowo w kierunku ROP

The estimation of parameters of antioxidant system in preterm infants ROP screening

Monika Oziębło-Kupczyk1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Elżbieta Skrzydlewska2, Marek Szczepański3, Krystyna Dzienis3, Ewa Waszkiewicz2

1Klinika Okulistyki Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
2Zakład Chemii Analitycznej i Nieorganicznej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
3Klinika Neonatologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: dr hab. med. Marek Szczepańskipowrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI