Wydanie 1/2005

Wstępna ocena schorzeń współistniejących z zespołem pseudoeksfoliacji (PEX)

Initial Evaluation of the Diseases Coexisting with PEX Syndrome

Małgorzata Bagniewska-Iwanier, Wanda Zembrzycka-Zaborowska

Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu Ordynator: dr med. Ryszard Misiewicz


Summary: Purpose: Searching for risk factors different than age for PEX development and considering whether PEX could be the early phase of Alzheimer's disease. Material and methods: In our study we examined 75 patients (45 women and 30 men) with PEX syndrome. We studied the association between PEX and: glaucoma, arterial hypertension, iris colour, cholesterolaemia, ischaemic heart disease, diabetes mellitus, chronic duodenal and gastric ulcer disease and smoking. Patients were asked to do Mini Mental Test Examination (MMTE). Conclusion: Risk factors of atherosclerotic diseases may be also presented in PEX. Almost all patients had hypercholesterolaemia, over 25% had diabetes mellitus or arterial hypertension, 62% were smokes. Over 75% of patients with PEX had light iris (blue or green). Most of them had update on mild cognitive impairment.

Keywords: pseudoexfoliation syndrome, atherosclerotic diseases, Alzheimer's disease, light iris.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI