Wydanie 1/2016
str. 20 - 21

Preparaty złożone w terapii jaskry – nowe badania, nowe możliwości

The Fixed Combination Drugs in Glaucoma Treatment – Recent Studies, New Possibilities

Joanna Wierzbowska, Małgorzata Figurska

Klinika Okulistyki CSK MON
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas


Summary: In an article the results of the recent meta-analysis on the efficacy and tolerability of the fixed combinations in the treatment of glaucoma as well as the latest studies on brimonidine/ brinzolamide and tafluprost/timolol combinations were summarized.

Słowa kluczowe: jaskra otwartego kąta, ciśnienie wewnątrzgałkowe, preparaty złożone, skuteczność, bezpieczeństwo.

Keywords: open angle glaucoma, intraocular pressure, fixed combinations, efficacy, safety.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI