Wydanie 3/2017
str. 7 - 10

Patologie rozwojowe soczewki

Developmental Abnormalities of the Lens

Klaudia Lewandowska 1 , Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak 1 , Grażyna Malukiewicz 1 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2 , Waldemar Błoch 2

1 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
2 Zakład Optometrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny


Summary: Developmental pathologies of the lens occur rarely, nevertheless they are still a major challenge in pediatric ophthalmology and force physicians to make difficult decissions in everyday practice. The article presents basic disorders like: cataracta congenita, aphakia, microspherophakia, lens duplication, lens coloboma, lenticonus, lentiglobus, ectopia lentis in a short and systematic way.

Słowa kluczowe: soczewka, rozwój, nieprawidłowości.

Keywords: lens, development, disorders.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI