Wydanie 3/2017
str. 20 - 23

Powikłania śródoperacyjne fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji

Intraoperative Complications of Phacoemulsification Cataract Surgery in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome

Anna Uliasz 1 , Agnieszka Wilk 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1

1 Klinika Okulistyki Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Kierownik: dr n. med. Aneta Lewicka-Chomont


Summary: Pseudoexfoliation syndrome is a condition characterized by the secretion of a grey-white, fibrogranular substance in the anterior segment. This deposition of material may lead to characteristic clinical and ultrastructural changes of the lens epithelium, capsule or intraocular lens, corneal endothelium. These structural changes make cataract surgery more difficult and increase the incidence of intraoperative complications.

Słowa kluczowe: zespół pseudoeksfoliacji (PEX), operacja zaćmy, materiał pseudoeksfoliacyjny, powikłania śródoperacyjne.

Keywords: pseudoexfoliation (PEX), cataract surgery, pseudoexfoliation material, intraoperative complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI