Wydanie 3/2018
str. 36 - 38

Zwyrodnienie ciała szklistego i dostępne obecnie metody terapeutyczne

Vitreous Degeneration and Available Therapeutic Methods

Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz

Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz


Summary: Vitreous degeneration is a common ophthalmic problem. Risk factors include: age over 50 years, aphakia, pseudophakia, menopausal hormonal changes, myopia, Marfan’s, Stickler’s and Ehlers-Danlos syndromes, oxidative stress. Treatment includes: diet supplementation with flavonoids – one of the strongest antioxidants, pars plana vitrectomy, ND: YAG laser vitreolysis. We present selective review of the literature concerning this issue.

Słowa kluczowe: ciało szkliste, witrektomia, witreoliza laserowa Nd: YAG, flawonoidy.

Keywords: vitreous body, vitrectomy, Nd: YAG laser vitreolysis, flavonoids.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI