Wydanie 3/2018
str. 46 - 48

Wykorzystanie systemu CorVis ST do oceny biomechanicznych właściwości rogówki

The Use of CorvVis ST for Corneal Biomechanical Measurements

Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: There are some medical applications for corneal biomechaniccal measurements-glaucoma, ectatic corneal problems. Two devices make it possible: ORA-Ocular Response and CorVis ST (Scheimpflug Technology). We present possibilities associated with the second one. We belive clinical evaluation of corneal biomechanics is still a challenge but it is a promising area of contemporary ophthalmology.

Słowa kluczowe: biomechaniczne właściwości rogówki, technologia CorVis ST, ektazja, jaskra pierwotna otwartego kąta, chirurgia refrakcyjna.

Keywords: corneal biomechanics, CorVis ST, ectasia, open angle glaucoma, refractive surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI