Wydanie 2/2006

Zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegu laserowej korekcji wad wzroku

The Rules of Qualification for Refractive Surgery

Małgorzata Gadomska1, Elżbieta Archacka1, Iwona Liberek1,2, Justyna Izdebska1,3, Jerzy Szaflik1,3

1 Centrum Mikrochirurgii Oka LASER w Warszawie
Kierownik: prof. dr. hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Po. kierownika: dr n. med. Iwona Liberek
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The authors point out the importance of screening examination before a refractive procedure, analyse the risk of complications and methods for preventing ectasia, and emphasise how important it is to cooperate with the patient.

Keywords: excimer laser, myopia, astigmatism, hyperopia, indications, contraindications


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI