Wydanie 3/2007

Nowe spojrzenie na koregulację w świetle ostatnich wieloośrodkowych badań

New Look of Co-regulation According to the Last Multicentre Studies

Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski


Summary: The authors present co-regulation as a therapeutic strategy in glaucoma. Co-regulation is the ability of a drug to positively impact the two key pathogenic systems in the eye: intraocular pressure and blood flow. The role of vascular factors in the glaucoma pathogenesis according to the last multicentre studies, and treatment which combines IOP lowering with ocular blood flow improvement is discussed.

Keywords: co-regulation, glaucoma, ocular blood flow.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI