Wydanie 4/2007
str. 25

Kalkulacja mocy soczewek wewnątrzgałkowych w trudnych przypadkach klinicznych

Intraocular Lens Power Calculation in Difficult Cases

Wojciech Kołodziejczyk, Ewa Langwińska-Wośko, Piotr Polakowski

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The aim of the paper is to present modern methods of intraocular lens power calculation with special focus on clinically difficult cases including: high myopia and hyperopia, conditions following corneal refractive surgery, keratoplasty, retinal detachment surgery. Correct lens power calculation requires good history taking, target refraction determination, keratometry, axial length measurement and proper calculation formulas use. In atypical cases, keratometry and axial length measurements should be corrected based on own knowledge and clinical experience.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI