Wydanie 1/2008

Wczesny pooperacyjny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta poddanych zabiegowi usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

Early Postoperative Intraocular Pressure Rise in Patients with Primary Open Angle Glaucoma Subjected to Phacoemulsification

Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: An early IOP rise is the most frequent complication after phacoemulsification. It might be extremely important in patients with glaucoma changes. Transient postoperative IOP increase can have negative effect on visual outcome, particularly in patients with optic nerves changes. Ocular hypertension might be related with: retention of viscoelastic, inflammatory phenomena, blood in anterior chamber, remaining cataract masses or the nucleus parts, vitreous leak and blood-aqueous barrier rupture. Glaucoma diagnosis is a risk factor for significantly rised next day IOP. First post-operative day review is necessary as gives an opportunity to manage the postoperative IOP rise.

Keywords: intraocular pressure rise, open angle glaucoma, phacoemulsification


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI