Wydanie 1/2008

Centralna grubość rogówki i jej związek z ciśnieniem wewnątrzgałkowym (IOP) u dzieci i młodzieży

Central Corneal Thickness and its Relation to Intraocular Pressure in Children and Adolescents

Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Chrzanowska, Danuta Sielicka, Małgorzata Mrugacz

Z Kliniki Okulistyki Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: Purpose: To evaluate the relationship between central corneal thickness (CCT) and intraocular pressure (IOP) in a group of young patients. Patients and methods: A group of 64 patients at the age from 8 to 18 years (128 eyes) was taken into examination. Measurements of CCT (using specular microscope Topcon SP 2000P), IOP (using Goldmann aplanation tonometry) and routine ophthalmological examination were conducted in each patient. Results: In the first group (40 eyes) of 20 children CCT ranged from 580 to 627 mm, intraocular pressure (IOP) was between 14.0 and 21.5 mmHg and the C/D ratio was between 0.2 and 0.8. Second group was 21 children (42 eyes) ? in this group CCT was between 529 and 579 mm, IOP was ranged from 13.25 to 20.0 mmHg and the C/D ratio was between 0.2 and 0.8. The last third group included 23 children (46 eyes), with CCT ranged between 461 and 530 mm, IOP ranged from 12.5 to 19.0 mmHg and C/D ratio between 0.3 and 0.8. Comparing this three groups of children it was shown that mean IOP was statistically significantly higher in children with thick cornea (group I), and lower in children with thin cornea (group II). C/D ratio was statistically significantly higher in group III and lower in group I . Conclusion: Measuring IOP in adolescents and children, aplanation tonometry using, we always have to take into account the central corneal thickness.

Keywords: central corneal thickness, intraocular pressure, adolescents and children.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI