Wydanie 4/2008
str. 14

Podwichnięcie soczewki - problem diagnostyczny i operacyjny

Lens Subluxation - Diagnostic and Surgical Problem

Ewa Langwińska-Wo¶ko, Karina Broniek-Kowalik, Marzena Gabrysiak-W±sowska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Lens subluxation is caused by a variety of etiological factors – primary ocular disorders and systemic conditions. Signs of zonular damage should be treated especially when there is a history of ocular trauma, pseudoexfoliation syndrome, or systemic abnormalities associated with zonular weakness, like Marfan’s syndrome, homocystinuria. In spite of variety of methods to manage subluxated lens with inadequated zonular support, the surgical management is still a challenge for ophthalmic surgeon.

Słowa kluczowe: podwichnięcie soczewki, przemieszczenie soczewki, fiksacja ¶ródtwardówkowa, pier¶cienie dotorebkowe.

Keywords: lens subluxation, ectopia lentis, transscleral fixation, capsular tension ring.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI