Wydanie 2/2009
str. 37

Aktualne zasady kwalifikacji do przeszczepów rogówki. Przeszczepy drążące i warstwowe

Current Principles of Patient Selection for Corneal Grafting. Penetrating and Lamellar Keratoplasty.

Dorota Tarnawska

Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Ordynator: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała


Summary: As in recent years new keratoplasty techniques are rapidly gaining acceptance as the procedure of choice for visual rehabilitation, the indications for corneal transplantation are continually evolving. Current indications, contraindications and rules of patient selection for penetrating and lamellar grafting as well as for procedures combined with cataract surgery were presented.

Słowa kluczowe: przeszczep endotelialny, głęboki przeszczep warstwowy przedni, nowe zabiegi potrójne.

Keywords: endothelial keratoplasty, deep anterior lamellar keratoplasty, new triple procedure.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI