Wydanie 2/2009
str. 92

Możliwości aparatu Pentacam w diagnostyce rogówki

Pentacam in Corneal Diagnostics

Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Kęcik


Summary: Pentacam Comprehensive Eye Scanner (CES) is well known in anterior eye segment visualization. In some seconds rotating Scheimpflug camera takes up to 52 pictures which are put together by a computer system into 3D model of the anterior eye segment. Next measurements of the cornea, anterior chamber, lens and their relationships are done.

Słowa kluczowe: obrazowanie przedniego odcinka oka, Pentacam, kamera Scheimpfluga, pachymetria, wczesna diagnostyka ektazji.

Keywords: anterior eye segment visualization, Pentacam, Scheimpflug camera, pachymetry, early diagnostics corneal ectasia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI