Suplement do nr-u 1/2003

Porównanie wyników pomiarów grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki wykonanych za pomocą skaningowych polarymetrów laserowych GDx FCC oraz GDx VCC - doniesienie wstępne

Comparison of retinal nerve fiber layer analysis parameters performed with two scanning laser polarimeters: GDx FCC and GDx VCC

Jaromir Wasyluk, Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka

Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Instytut Jaskry i Chorób Oka w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Krystyna Czechowicz-Janicka


Summary: The aim of this study was an attempt to compare the results of the laser scanning polarimetry in a group of patients which underwent two examinations performed with two different polarimeters: GDx FCC and GDx VCC. We've analyzed examinations of 7 patients (14 eyes) with POAG or glaucoma suspected. In the short time interval we performed 2 examinations in each patient: one with GDx FCC (Fixed Corneal Compensation), the other with GDx VCC (Variable Corneal Compensation). The results of this study were analyzed according to the influence of variable corneal polarization on the examination as well as their reliability and mutual compliance.

Keywords: glaucoma, scanning laser polarimetry.g laser polarimetry.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI