Wydanie specjalne kwiecień 2004

Badania diagnostyczne w jaskrze

Diagnostic methods of glaucoma

Mariola Depczyńska, Janusz Czajkowski

Klinika Okulistyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski


Summary: This study presents evaluation of the usefulness of new and conventional methods in diagnosis of glaucoma.

Keywords: tonometry, gonioscopy, optic disc, visual field.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI