Wydanie specjalne kwiecień 2004

Zasady zachowawczego leczenia jaskry

Main principals in glaucoma pharmacotherapy

Dorota Matusiak, Janusz Czajkowski

Klinika Okulistyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski


Summary: In spite of enlarging knowledge about ocular hypertension and glaucoma we must stress that these illnesses are still the main cause of blindness in the world. The aim of this article, which is a summary of information presented during glaucoma meetings taking place periodically in Lodz, is to present and remind principals and problems of glaucoma pharmacotherapy.

Keywords: ocular hypertension, glaucoma, preservative treatment, first line therapy, monotherapy, target pressure, life standard.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI