Wydanie 2/2000

Własne obserwacje kliniczne po zastosowaniu lodoksamidu

Andrzej Stankiewicz, Radosław Żywalewskipowrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI