Wydanie 2/2010
str. 53

Budowa kory wzrokowej, jej funkcja oraz plastyczność

Structure, Function and Plasticity of the Visual Cortex

Damian Czepita

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz


Summary: The contemporary state of knowledge concerning the structure, function and plasticity of the visual cortex was presented. Special attention has been paid to the role of NMDA receptors in the formation of visual cortex plasticity as well as in amblyopia creation.

Słowa kluczowe: kora wzrokowa, budowa, funkcja, plastyczność.

Keywords: visual cortex, structure, function, plasticity.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI