Wydanie 2/2010
str. 82

Nowe aspekty neurodegeneracji i neuroprotekcji komórek zwojowych siatkówki oraz drogi wzrokowej – rola metabolitów tryptofanu

New Aspects of Neurodegeneration and Neuroprotection of the Retinal Ganglion Cells and Visual Pathway– Role of the Tryptophan Derivatives

Robert Rejdak1,2, Tomasz Chorągiewicz1, Piotr Stopa2, Aneta Lewicka-Chomont2, Dariusz Haszcz1, Katarzyna Nowomiejska1, Tomasz Żarnowski1

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. nadzw. UM w Lublinie
2 Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  Kierownik: lek. med. Aneta Lewicka-Chomont


Summary: Tryptophan metabolism via L – kynurenine pathway seems to take part in physiologic and pathologic processes of the central nervous system. In recent years metabolites of this pathway have been found in the retina. Investigations of pharmacologic modulation of tryptophan metabolism are still in the early stage, and recent results show its neuroprotective potential. We discuss role of the L - kynurenine pathway in phisiology, patophysiology and development of the retina.

Słowa kluczowe: neuroprotekcja, neurodegeneracja, kwas kynureninowy, komórki zwojowe siatkówki.

Keywords: neuroprotection, neurodegeneration, kynurenic acid, retinal ganglion cells.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI