Kwartalniki medyczne OKULISTYKA oraz KONTAKTOLOGIA i OPTYKA OKULISTYCZNA

OPIS PROCEDURY RECENZJI

Podstawą schematu procedury recenzowania są zalecenia MNiSW opisane w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" (Warszawa 2011). Autorzy przekazując artykuł do redakcji, tym samym wyrażają zgodę na wszczęcie procesu recenzji. Artykuły napływające do redakcji najpierw są oceniane przez zespół redakcyjny. Jeśli są opracowane zgodnie z regulaminem, redakcja wysyła je do niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której są afiliowani autorzy, i spoza zespołu redakcyjnego czasopisma. W niektórych przypadkach, kiedy grono ekspertów z niektórych dziedzin jest wąskie, dopuszcza się powierzenie wykonania recenzji specjalistom z zespołu redakcyjnego. Każdy artykuł jest oznaczany jedynie numerem - recenzenci i autorzy są dla siebie anonimowi, a procedura poufna (według zasady "double blind reviev"). Recenzja musi kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem, czy artykuł został dopuszczony do druku, czy został odrzucony. Po pozytywnej opinii recenzentów prace zostają zaakceptowane do druku. Recenzje są sporządzane nieodpłatnie.

Kwartalnik medyczny OKULISTYKA 2016 - lista recenzentów
(nazwiska w kolejności alfabetycznej)

 • prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
 • dr hab. n. med. Erita Filipek
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
 • dr hab. n. med. Jakub Kałużny
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz
 • dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • dr hab. n. med. Monika Modrzejewska
 • dr hab. n. med. Anna Niwald
 • dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
 • dr n. med. Dorota Pożarowska
 • dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz
 • dr hab. n. med. Anna Święch-Zubilewicz
 • dr n. med. Beata Urban
Kwartalnik medyczny OKULISTYKA 2015 - lista recenzentów
(nazwiska w kolejności alfabetycznej)

 • dr n. med. Anna M. Ambroziak
 • prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
 • dr hab. n. med. Erita Filipek
 • dr n. med. Joanna Gołębiewska
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
 • dr n. med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska
 • dr hab. n. med. Bartłomiej Kalużny
 • dr hab. n. med. Jakub Kałużny
 • dr n. med. Beata Kocyła-Karczmarewicz
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
 • dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał
 • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 • dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz
 • dr n. med. Jaromir Wasyluk
Kwartalnik medyczny OKULISTYKA 2013 i 2014 - lista recenzentów
(nazwiska w kolejności alfabetycznej)

 • dr n. med. Anna M. Ambroziak
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski
 • dr n. med. Monika Drobek-Słowik
 • dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
 • dr hab. n. med. Erita Filipek
 • dr n. med. Wojciech Gosławski
 • dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
 • dr n. med. Justyna Izdebska
 • dr hab. n. med. Piotr Jurowski
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
 • dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk
 • dr n. med. Karol Krzystolik
 • dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
 • dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 • dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz
 • dr n. med. Radosław Różycki
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
 • dr n. med. Magdalena Ulińska
 • dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
 • dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
KWARTALNIK MEDYCZNY OKULISTYKA - LISTA RECENZENTÓW
(nazwiska w kolejności alfabetycznej)

 • dr n. med. Anna M. Ambroziak
 • prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • prof. dr hab. n. med. Anna Broniarczyk-Loba
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski
 • prof. dr hab. n. med. Damian Czepita
 • dr n. med. Monika Drobek-Słowik
 • dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
 • dr hab. n. med. Erita Filipek
 • dr n. med. Wojciech Gosławski
 • prof. dr hab. n. med. Roman Goś
 • dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
 • dr n. med. Justyna Izdebska
 • dr n. med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska
 • dr hab. n. med. Piotr Jurowski
 • dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
 • dr hab. n. med. Jakub Kałużny
 • prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
 • dr n. med. Mariusz Kęcik
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik
 • dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
 • dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk
 • dr n. med. Karol Krzystolik
 • dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński
 • dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak
 • dr hab. n. med. Monika Modrzejewska
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • dr hab. n. med. Anna Niwald
 • dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska
 • prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz
 • dr n. med. Ewa Pieczara
 • dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał
 • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 • dr n. med. Jacek Robaszkiewicz
 • dr n. med. Radosław Różycki
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
 • dr n. med. Magdalena Ulińska
 • dr n. med. Jaromir Wasyluk
 • dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
 • dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska
 • dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI