Wydanie specjalne wrzesień 2012

Rada Naukowa/ Scientific Board:
Professor Ašoklis Rimvydas, MD, PhD, Lithuania
Professor Czajkowski Janusz, MD, PhD, Poland
Professor Kałużny Józef, MD, PhD, Poland
Professor Kanski Jacek J., MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
Professor Kęcik Tadeusz, MD, PhD, Poland
Professor Milewski Stanislaw A., MD, MA, FACS, USA
Professor Palacz Olgierd, MD, PhD, Poland
Professor Stankiewicz Andrzej, MD, PhD, Poland
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD, Poland

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
Ambroziak Anna M., MD
Langwińska Ewa, MD
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Zapalenie – element chorób siatkówki (str. 5)
Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska

Inflammation – Retinal Disease Element
Kortykosteroidy w leczeniu nieinfekcyjnych zapaleń błony naczyniowej (str. 8)
Marta Misiuk-Hojło, Karolina Czajor

Corticosteroid Therapy in Noninfectious Uveitis
Innowacyjna postać deksametazonu w terapii obrzęku plamki wywołanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki (str. 11)
Iwona Grabska-Liberek, Łukasz Kołodziejski

Innovative Form of Dexamethasone in the Treatment of Macular Edema Following Retinal Vein Occlusion
Zastosowanie Ozurdexu w leczeniu obrzęku plamki wtórnego do zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki – opis przypadku (str. 13)
Magdalena Ulińska

Ozurdex Use in the Treatment of Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion – a Case Report
Zastosowanie doszklistkowego implantu deksametazonu (Ozurdexu) w leczeniu przewlekłego obrzęku plamki w przebiegu niedrożności naczyń żylnych siatkówki (str. 16)
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon

Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex) in the Treatment of Chronic Macular Edema in Patients with Retinal Vein Occulsion
Obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki – opis przypadku (str. 19)
Andrzej Gębka

Macular Oedema Following Branch Retinal Vein Occlusion – a Case Report
Zastosowanie biodegradowalnego doszklistkowego implantu deksametazonu w nieinfekcyjnym zapaleniu błony naczyniowej (str. 21)
Anna Turno-Kręcicka, Karolina Czajor

Biodegradable Intravitreal Dexamethasone Implant in the Treatment of Noninfective Uveitis

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI