Wydanie 4/2004

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS,
FRCOphth, Anglia
prof. Stanislaw A. Milewski M.D.,
M.A., F.A.C.S., Stany Zjednoczone

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Zmiany przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki u chorych z suchą i wysiękową postacią starczego zwyrodnienia plamki, oceniane metodą USG Color Doppler
Małgorzata Wojnar1, Zofia Mariak1, Andrzej Ustymowicz2, Jolanta Andrzejewska-Buczko1

Changes in the central retinal artery blood flow in patients with exudative and non-exudative age-related macular degeneration (AMD) evaluated with US Color Doppler method use
Zastosowanie badania autofluorescencji dna oka w systemie konfokalnego skaningu laserowego w obrazowaniu chorób siatkówki związanych z wiekiem
Joanna Dolar-Szczasny1, Jerzy Mackiewicz1, Frank G. Holz2, Zbigniew Zagórski1


Use of the eye fundus autofluorescence examination in a system of laser confocal scanning ophthalmoscope in age-related retinal disease imaging
Diagnostyka i profilaktyka zmian w oku towarzyszącym w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem
Jadwiga Bernardczyk-Meller

Diagnostics and prophylaxis in the fellow eye in age-related macular degeneration
Luteina i zeaksantyna ? dwa karotenoidy pełniące ochronną funkcję w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD)
Anna Wiktorowska-Owczarek, Jerzy Z. Nowak

Lutein and zeaxanthin ? two carotenoids serving as the protection against age-related macular degeneration (AMD)
Metody nieinwazyjnej oceny i rejestracji ciała szklistego. Część I. Badanie przedmiotowe i dokumentacja fotograficzna
Joanna Ciszewska1, Jan Kasprzak1, Ewa Karwacka1, Dariusz Litwin2, Dariusz Kęcik1, Andrzej Jankowski1

Non-invasive methods of evaluation and registration of vitreous body. Part I. Clinical examination and photographic registration
Metody nieinwazyjnej oceny i rejestracji ciała szklistego. Część II. Zastosowanie ultradźwięków i interferometrii laserowej
Joanna Ciszewska1, Jan Kasprzak1, Ewa Karwacka1, Dariusz Litwin2, Dariusz Kęcik1, Andrzej Jankowski1

Part II. Ultrasound and Optic Coherence Tomography applications. Non-invasive methods of vitreous body examination and registration
Proces starzenia się ciała szklistego i jego znaczenie dla okulisty
Marcin Stopa, Mariusz Wilk

Ageing of the vitreous body and its consequences for ophthalmologists
Tętniaki mózgu a układ wzrokowy
Zenon Mariak, Zofia Mariak

Cerebral Aneurysms Affecting the Visual System
Niedomykalność szpary powiekowej w przebiegu porażenia nerwu VII po usunięciu guza kąta mostowo-móżdżkowego - opis przypadku
Anna Otto, Aneta Paćkowska, Mariusz Kęcik

Lagophtalmos as a complication of a facial nerve palsy after removal of acoustic neurinoma - case report
Przypadek zewnątrzgałkowego zapalenia nerwu II u 17-letniego chłopca w przebiegu stwardnienia rozsianego
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Przemysław Pawłowski

A case of unilateral optic neuritis in 17-year old boy in a course of multiple sclerosis
Polekowe zmiany w narządzie wzroku
Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Dorota Klimczak-Ślączka

Ocular changes induced by systemic medications
Palenie tytoniu a AMD
Magdalena Homziuk, Lucyna Łuksza, Marta Nowakowska-Klimek

Age-related macular degeneration and cigarette smoking
Zaćma a palenie tytoniu
Magdalena Homziuk

Cataract and cigarettes smoking
Ocena stężenia interferonu-gamma we łzach w przebiegu zespołu suchego oka
Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Nella Żywalewska

The level of interferon-gamma in tear fluid in dry eye syndrome
Ocena porównawcza flory bakteryjnej izolowanej z worka spojówkowego w przebiegu trądziku pospolitego i trądziku różowatego oraz w grupie osób zdrowych
Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Roman Goś, Jacek Surmacz

The comparative assessment of bacterial flora isolated from conjunctival sac in patients with acne vulgaris and rosacea and in group of healthy people
Ocena lekowrażliwości flory bakteryjnej izolowanej z worka spojówkowego u pacjentów z trądzikiem pospolitym i trądzikiem różowatym
Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Roman Goś, Jacek Surmacz

Estimation of antibiotic-sensitivity of bacteria isolated from conjunctival sac in patients with acne vulgaris and rosacea
Leczenie krótkowzroczności postępującej u dzieci metodą skleroplastyki z zastosowaniem homogennej powięzi szerokiej uda - obserwacje wczesne
Maria Formińska-Kapuścik1, Ewa Pieczara2, Erita Filipek3

Treatment of high myopia with scleroplastic method using fascie late of thigh in children - early results
Ocena wybranych parametrów układu antyoksydacyjnego osocza u wcześniaków badanych przesiewowo w kierunku ROP
Monika Oziębło-Kupczyk1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Elżbieta Skrzydlewska2, Marek Szczepański3, Krystyna Dzienis3, Ewa Waszkiewicz2

The estimation of parameters of antioxidant system in preterm infants ROP screening
Leczenie niedowidzenia u dzieci wspomagane stymulacją laserową plamki
Ariadna Gierek-Łapińska, Maria Formińska-Kapuścik, Renata Kinasz, Lidia Nawrocka, Anna Orlicka-Mosiej

Laser stimulation of the macula in the treatment of amblyopia in children
Intubacja dróg łzowych w przebiegu wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci
Beata Kocyła-Karczmarewicz1, Agnieszka Trzebicka1, Jadwiga Juszko1, Mirosława Grałek1, Urszula Wojciechowska2

Intubation of the lacrimal duct in children with congenital nasolacrimal duct obstruction
Analiza przyczyn ślepoty i znacznego pogorszenia widzenia u dzieci i młodzieży - lata 1999-2003
Małgorzata Seroczyńska, Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska

The analysis of the causes of blindness and significant vision loss among children and young adults - between 1999 and 2003
Idiopatyczne nowotwórstwo podsiatkówkowe u młodych dorosłych - współczesne poglądy na etiologię, diagnostykę i leczenie
Anna Otto, Aneta Paćkowska

Idiopatic choroidal neovascularization of young adults - contemporary view at etiology, diagnosis and treatment

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI