Wydanie 1/2014

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Zapalenia rogówki – etiologia i epidemiologia (str. 13)
Grażyna Broniek1, Jacek P. Szaflik1,2, Marta Wróblewska1,3

Keratitis – Etiology and Epidemiology
Keratoplastyka u dzieci – wyzwanie dla chirurga (str. 17)
Agnieszka Ptak-Szypuła1,2, Erita Filipek2,3, Dorota Barchanowska2,3, Magdalena Pietrzyk-Rosołowska1,2

Keratoplasty in Children – Challenge for the Surgeon
Przeszczep warstwowy głęboki przedni jako skuteczna metoda operacyjna leczenia chorób przedniej części miąższu rogówki (str. 20)
Justyna Izdebska1,2, Jacek P. Szaflik1,2, Agnieszka Szczygieł2, Anna M. Ambroziak1,2,3, Jerzy Szaflik1,2

Deep Anterior Lamellar Keratoplasty as an Effective Surgical Procedure in the Treatment of Diseases, which Affect Anterior Part of the Corneal Stroma
Zapalenie rogówki wywołane Acanthamoeba – leczenie zachowawcze i operacyjne (str. 26)
Justyna Izdebska1,2, Anna Uliasz2, Jacek P. Szaflik1,2, Jerzy Szaflik1,2

Acanthamoeba Keratitis – Conservative and Surgical Treatment
Współczesne metody postępowania odraczające keratoplastykę w przypadku dokonanych lub zagrażających perforacji rogówki (str. 30)
Anna Kamińska1,2, Aneta Samul2, Joanna Pawłowska2, Joanna Dobies2, Anna M. Ambroziak1,2,3, Jacek P. Szaflik1,2

Current Therapeutic Approaches of Descemetocele and Corneal Perforation Delaying Keratoplasty
Dystrofia endotelialna rogówki Fuchsa (str. 35)
Tomasz Żarnowski, Agnieszka Ćwiklińska, Ewelina Pyszniak, Dominika Wróbel-Dudzińska, Anna Kuna

Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy
Nieurazowe perforacje rogówki – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne (str. 40)
Anna Kuna, Agnieszka Ćwiklińska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Ewelina Pyszniak, Tomasz Żarnowski

Nontraumatic Corneal Perforations – Diagnosis and Therapeutic Proceedings
Stożek rogówki – metody korekcji astygmatyzmu przed zabiegiem keratoplastyki i po zabiegu (str. 44)
Sławomir Kuczkowski1,2,3, Erita Filipek2,3, Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Dorota Barchanowska2,3

Keratoconus – Astigmatism Correction Methods before and after Keratoplasty
Niezborność rogówkowa – przyczyny, diagnostyka i leczenie (str. 47)
Agnieszka Malec-Pleskacz1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

Corneal Astigmatism – Causes, Diagnosis and Treatment
Zapalenie rogówki a użytkowanie soczewek kontaktowych – opis przypadku (str. 51)
Monika Jasielska, Ewa Rakowska, Katarzyna Korpysz, Monika Olejniczak, Kinga Tochman, Jerzy Mackiewicz

Contact Lens – related Keratitis – Case Report
Morfologia i morfometria śródbłonka rogówki po operacji zaćmy – przegląd piśmiennictwa (str. 55)
Agnieszka Grądek-Motyl1, Ewa Mrukwa-Kominek2

Morphology and Morphometry of the Corneal Endothelium after Cataract Surgery – Literature Review
Zastosowanie kamery Scheimpfluga, topografii krążków Placido oraz biometrii optycznej w nowej platformie diagnostycznej – Galilei (str. 60)
Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik

Use of Scheimpflug Camera, Placido Disc-based Topography and Optical Biometry in the New Diagnostic Platform – Galilei
Komunikacja interpersonalna jako proces wspomagający leczenie przewlekle chorych okulistycznie (str. 63)
Agnieszka Kotarba1, Janusz Czajkowski2

Interpersonal Communication as a Supportive Process in the Treatment of Patients Suffering from Chronic Ophtalmological Disorders
Wrodzone zaburzenia soczewki u dzieci (str. 66)
Dorota Barchanowska1,2, Erita Filipek1,2, Sławomir Kuczkowski1,2,3, Agnieszka Borkowska-Kuczkowska3, Agnieszka Ptak-Szypuła1,4

Congenital Lens Disorders in Children
Produkty krwiopochodne w leczeniu zespołu suchego oka (str. 69)
Dominika Wróbel-Dudzińska, Ewelina Pyszniak, Anna Kuna, Tomasz Żarnowski

Blood Derived Products in Keratoconjunctivitis Sicca Treatment
Chłoniak przydatków oka typu MALT – opis przypadku (str. 72)
Anna Leśniak, Anna Markiewicz, Weronika Pociej-Marciak, Agnieszka Kulig-Stochmal, Anna Michalik-Wójcik, Bożena Romanowska-Dixon

Ocular Adnexal MALT Lymphoma – Case Report
Chirurgiczna repozycja błony granicznej wewnętrznej siatkówki jako autologiczny opatrunek w leczeniu pełnościennego otworu w plamce (str. 75)
Jacek Robaszkiewicz1, Urszula Stachowska2, Iwona Grabska-Liberek1,2, Jerzy Szaflik1

Surgical Inverted Internal Limited Membrane Repositioning as Autologous Dressing for the Treatment of Idiopathic Full Thickness Macular Holes
Całkowite krwotoczne odwarstwienie siatkówki w przebiegu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego w wiekiem – opis przypadku (str. 79)
Urszula Stachowska1, Jacek Robaszkiewicz2, Iwona Grabska-Liberek1,2, Jerzy Szaflik2

Total Hemorrhagic Retinal Detachement in the Course of Exsudative Age-related Macular Degeneration – Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI