Wydanie 4/2016

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Naczyniowe anomalie okołogałkowe u dzieci. Część I. Guzy naczyniowe (str. 9 - 12)
Mirosława Grałek 1 , Artur Kobielski 2 , Anna Niwald 1

Periorbital Vascular Anomalies in Children. Part I. The Vascular Tumors
Naczyniowe anomalie okołogałkowe u dzieci. Część II. Malformacje naczyniowe (str. 13 - 15)
Mirosława Grałek, Anna Niwald

Periorbital Vascular Anomalies in Children. Part II. The Vascular Malformations
Dynamika regresji naczyniaków wczesnodziecięcych okolicy oczodołowej leczonych propranololem (str. 16 - 19)
Anna Niwald 1 , Mirosława Grałek 1 , Katarzyna Piasecka 1 , Artur Kobielski 2 , Przemysław Przewratil 3

Regression of Periorbital Infantile Haemangiomas Treated with Propranolol
Pourazowe uszkodzenie nerwu odwodzącego (str. 20 - 21)
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban

Posttraumatic Abducens Nerve Injury
Czy endoskopowa cyklofotokoagulacja może być alternatywną metodą leczenia jaskry u dzieci? (str. 22 - 26)
Marta P. Wiącek, Monika Modrzejewska

Can Endoscopic Cyclophotocoagulation Be an Alternative Method in Glaucoma Treatment in Children?
Geny i ich rola w rozwoju jaskry wrodzonej (str. 27 - 29)
Monika Modrzejewska 1 , Joanna Gorący 2

Genes and Their Role in Congenital Glaucoma Development
Jaskra wtórna w przebiegu zapaleń błony naczyniowej u dzieci (str. 30 - 33)
Gracjana Fijałkowska 1,2 , Erita Filipek 2

Secondary Glaucoma Due to Uveitis in Children
Retinopatia słoneczna u dzieci powstała w wyniku obserwacji częściowego zaćmienia Słońca – obraz optycznej koherentnej tomografii siatkówki (str. 34 - 38)
Erita Filipek 1,2 , Magdalena Pietrzyk-Rosołowska 3 , Lidia Nawrocka 1,2 Adam Kabiesz 4

Solar Retinopathy after Observation of the Partial Solar Eclipse – Image in the Optical Coherence Tomography of the Retina in Children
Ocena retrospektywna wpływu zabiegu tylnego wzmocnienia twardówki – skleroplastyki – na spowolnienie postępującej krótkowzroczności u dzieci (str. 39 - 45)
Ewa Kraszewska 1 , Erita Filipek 1,2 , Maria Formińska-Kapuścik 3 , Lidia Nawrocka 3

A Retrospective Assessment of Posterior Scleral Reinforcement on Slowing Down Myopia Progression in Children
Odległe wyniki leczenia dzieci z podwichniętymi soczewkami metodą lensektomii z dojścia przez część płaską ciała rzęskowego. Część III – ocena niedowidzenia, widzenia obuocznego oraz ustawienia gałek ocznych (str. 46 - 49)
Dorota Barchanowska 1 , Erita Filipek 1,2 , Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2 , Lidia Nawrocka 1

The Long-term Results of the Children with Subluxated Lens Treated with Pars Plana Lensectomy. Part III – Assessment of the Amblyopia, Binocular Vision and Eyes Position
Diagnostyka i leczenie stożka rogówki u dzieci (str. 50 - 52)
Iwona Grabska-Liberek 1,2 , Łukasz Kołodziejski 1

Keratoconus Diagnostics and Treatmen in Children
Sieciowanie włókien kolagenowych rogówki w terapii stożka rogówki u dzieci (str. 53 - 56)
Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2 , Erita Filipek 1,2 , Piotr Gościniewicz 3 , Piotr Kucharzewski 3 , Gracjana Fijałkowska 2

Corneal Cross-linking in Children in Keratoconus Treatment
Przyczyny leukokorii u dzieci (str. 57 - 61)
Anna Uliasz 1 , Tomasz Dziedzic 1 , Wesam Taslaq 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1 , Anna M. Ambroziak2,3

Causes of Leukocoria in Children
Wrodzona niedrożność dróg łzowych u dzieci – diagnostyka i leczenie (str. 62 - 66)
Marcin Wołowiec, Aleksandra Jakubaszek, Agnieszka Samsel

Congenital Lacrimal Duct Obstruction in Children – Diagnostics and Treatment
Zaburzenia widzenia na tle psychogennym oraz symulacji u dzieci – doświadczenia własne (str. 67 - 76)
Katarzyna Wojtaś-Korzeniec, Aleksandra Jakubaszek, Agnieszka Podedworny-Chustecka, Agnieszka Samsel

Psychogenic and Simulated Vision Problems in Children – Our Experience
Nawrotowy wrzód rogówki u dziecka leczony naszyciem błony owodniowej (str. 77 - 79)
Anna Bryl 1 , Beata Chrzanowska-Grenda 2 , Alina Bakunowicz-Łazarczyk 2 , Danuta Sielicka 2 , Małgorzata Mrugacz 1,2

Recurrent Corneal Ulcer in Child Treated with Amniotic Membrane Transplantation
Przypadek kostniaka naczyniówki u 6-miesięcznego niemowlęcia (str. 80 - 82)
Mirosława Grałek, Anna Niwald, Agnieszka Moll, Monika Daszyńska

Case of Choroidal Osteoma in 6-Months-old Infant
Małoocze – opis przypadku (str. 83 - 86)
Monika Modrzejewska 1 , Tomasz Kubacki 1 , Anna Modrzejewska 1 , Sławomir Świderski 2 , Rafał Rzepka 2 , Andrzej Torbé 2 , Wojciech Lubiński 1

Microphthalmia – Case Report
Wrodzona ślepota Lebera – opis przypadku (str. 87 - 90)
Gracjana Fijałkowska 1,2, Erita Filipek 1,2, Dorota Barchanowska 1, Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2, Katarzyna Jadczyk-Sorek 3, Julia Janiszewska 3

Leber’s Congenital Amaurosis – Case Study
Hamartoma astrocytarna siatkówki – opis przypadku (str. 91 - 94)
Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2 , Erita Filipek 1,2 , Lidia Nawrocka 2 , Dorota Barchanowska 2 , Gracjana Fijałkowska 2

Retinal Astrocytic Hamartoma – Case Report
Chirurgiczne usunięcie przetrwałej błony źrenicznej u niemowląt – opis przypadków (str. 95 - 99)
Lidia Nawrocka 1 , Erita Filipek 1,2 , Maria Formińska-Kapuścik 1 , Katarzyna Stangrecka-Matelska 3

Surgical Extraction of Persistent Pupillary Membrane in Infants – Case Reports
Zespół Lowe’a – opis przypadku (str. 100 - 103)
Dorota Barchanowska 1, Erita Filipek 1,2, Lidia Nawrocka 1, Bogumiła Wójcik-Niklewska 1,2, Gracjana Fijałkowska 1

Lowe Syndrome – Case Report
Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku złamań oczodołu u dzieci – opis przypadku (str. 104 - 107)
Agata J. Ordon 1 , Agata Majos 2 , Piotr Loba 1

Diagnostic and Therapeutic Problems in Orbital Fractures in Children – Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI