Wydanie 3/2005

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2005 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania specjalne- 75 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Badania VEP i PERG w diagnostyce chorób nerwu wzrokowego
Anna Piekarska, Wojciech Lubiński

VEPs and PERG in the Optic Nerve Diseases Diagnostics
Obraz kliniczny tylnej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego
Iwona Obuchowska, Zofia Mariak

Clinical Spectrum of the Posterior Ischemic Optic Neuropathy
Problemy diagnostyczno - terapeutyczne dotyczące nieurazowych neuropatii nerwu wzrokowego
Zofia Mariak, Sulyman Youns Jai Elmdhm, Małgorzata Wojnar, Jolanta Andrzejewska-Buczko

Diagnostic and Therapeutic Problems Concerning Non-traumatic Optic Neuropathies
Uszkodzenia nerwów II, III, IV, VI, VII po zamkniętych urazach głowy
Anna Kubatko-Zielińska, Anna Piwowarczyk, Mirosław Czarnocki, Bożena Romanowska-Dixon, Anna Klonowska, Małgorzata Werenowska-Pietrzyk, Monika Gedliczka

Damage to the Cranial Nerves II, III, IV, VI, VII following Closed Head Trauma
Korelacja obrazu klinicznego z zaburzeniami parametrów przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki u pacjentów z druzami tarczy nerwu wzrokowego
Iwona Obuchowska, Andrzej Ustymowicz, Zofia Mariak Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik: dr hab. n. med. Zofia Mariak Zakład Radiologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Correlation between Clinical Features and Disturbances in the Central Retinal Artery Blood Flow Parameters in Patients with Optic Disc Drusen
Nietypowa dystrofia siatkówki z nadnormalnym elektroretinogramem
Dariusz Łąk, Wojciech Lubiński

Atypical Retinal Dystrophy with Supernormal Electroretinogram
Wzrokowe potencjały wywołane u noworodków i małych dzieci
Witold Pilecki, Małgorzata Żołyńska, Anna Błońska, Teresa Szawrowicz

Visual Evoked Potentials (VEP) in Newborn and Young Children
Porównanie wyników badań elektrofizjologicznych u wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie
Małgorzata Werenowska-Pietrzyk, Anna Piwowarczyk, Joanna Kobylarz, Anna Klonowska, Anna Kubatko-Zielińska, Bożena Romanowska-Dixon

Comparision Between Electrophysiological Examinations Results in Pre-term and In-term Born Children
Ocena wyników badań potencjałów wzrokowych u dzieci obarczonych przepukliną oponowo-rdzeniową
Witold Pilecki, Anna Błońska, Małgorzata Żołyńska, Małgorzata Micał-Strąk

Evaluation of the Visual Evoked Potentials Results in Children with Myelomeningocele
Wpływ wieku na wynik badań potencjałów wzrokowych u dzieci z ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
Witold Pilecki, Małgorzata Żołyńska, Anna Błońska, Teresa Szawrowicz, Anna Janocha

Age Influence on VEP Results in Children with Meningitis
Wzrokowe potencjały wywołane po brachyterapii przytarczowych czerniaków naczyniówki - doniesienie wstępne
Arkadiusz Pogrzebielski, Anna Piwowarczyk, Małgorzata Werenowska-Pietrzyk, Bożena Romanowska-Dixon

Visual Evoked Potentials after Juxtapapillary Choroidal Melanoma Brachytherapy - Preliminary Report
Zespół wzmożonej aktywności systemu czopków krótkofalowych - opis pacjenta
Katarzyna Królewska, Wojciech Lubiński

Enhanced S-cone Syndrome - Case Report
Zaburzenie akomodacji jako przyczyna bólów głowy - doniesienie wstępne
Lidia Puchalska-Niedbał, Teresa Baranowska-George

Accommodation Disturbance as a Cause of Headaches - Preliminary Report
Zmiany w narządzie wzroku u chorego z jamistością rdzenia (syringomielia)
Jadwiga Bernardczyk-Meller, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Ewa Czaplicka

Ophthalmologic Changes in Patient with Syringomyelia
Zaburzenie rozwojowe struktur linii środkowej z hipoplazją nerwu wzrokowego u 8-letniej dziewczynki
Ewa Czaplicka, Iwona Rospond, Grażyna Bugaj, Jadwiga Bernardczyk-Meller

The Congenital Disorders of the Midline Structures with the Optic Nerve Hypoplasia in a 8-years Old Gir
Rodzinne uwarunkowania nowotworów u chorych z przerzutami lub rozsiewem nowotworowym w narządzie wzroku
Katarzyna Królewska1, Zofia Krzystolik1 , Danuta Karczewicz1, Jarosław Kocięcki2, Danuta Perek3, Walentyna Balwierz4, Bernarda Kazanowska5, Piotr Juszkiewicz6, Alina Jarema7, Ludmiła Halczy-Kowalik8, Jan Lubiński9, Stanisław Zajączek9

Hereditary Cancer Predispositions in Patients with Ocular Metastases
Rola biomikroskopii ultrasonograficznej w diagnostyce i leczeniu hipotonii wewnątrzgałkowej
Bartosz Fabijańczyk1, Ronald Hagadus2

Ultrasound Biomicroscopy Role in Diagnostics and Management of Ocular Hypotony
Wyniki operacji usunięcia zaćmy po zabiegach przeszczepienia rogówki
Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz-Timler, Agnieszka Polak, Joanna J. Napiórkowska

Results of Cataract Extraction following Keratoplasty

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI