Wydanie 4/2017

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Zapalenie rogówki u dzieci (str. 11 - 15)
Mirosława Grałek, Anna Niwald

Keratitis in Children
Analiza urazów ocznych u dzieci leczonych w Klinice Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego w latach 2011–2015 (str. 16 - 19)
Katarzyna Burenok 1 , Stanisław Burkot 1 , Joanna Ziółkowska 1 , Olga Zjadewicz 1 , Gracjana Fijałkowska 2 , Erita Filipek 2

Analysis of Ocular Injuries in Children Admitted to the Department of Pediatric Ophthalmology Ward of Gibinski’s Hospital in Katowice in Years 2011–2015
Przeszczepy warstwowe tylne – keratoplastyka XXI wieku (str. 20 - 25)
Urszula Kołodziejska 1 , Anna K. Kurowska 1,2 , Monika Udziela 1 , Jacek P. Szaflik 1,2

Endothelial Keratoplasty – Keratoplasty of the 21st Century
Postępowanie w przypadku perforacji rogówki – doświadczenia własne (str. 26 - 30)
Dominika Wróbel-Dudzińska 1 , Beata Rymgayłło-Jankowska 1 , Dorota Pożarowska 1 , Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz 1 , Ewa Suchodoła-Ratajewicz 2 , Ewa Wróblewska-Sadowska 1 , Karolina Kątska 1 , Tomasz Żarnowski 1

Management in Corneal Perforations – Own Experience
Postępowanie w leczeniu oparzeń chemicznych powierzchni oka (str. 31 - 35)
Beata Rymgayłło-Jankowska, Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Dorota Pożarowska, Ewa Suchodoła-Ratajewicz, Ewa Wróblewska-Sadowska, Karolina Kątska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Monika Sałaga-Pylak, Tomasz Żarnowski

Ocular Chemical Burns Management
Choroba przeszczepu rogówki – patomechanizm, diagnostyka i leczenie (str. 36 - 41)
Joanna Major 1 , Anna K. Kurowska 1,2 , Jacek P. Szaflik 1,2

Corneal Graft Rejection – Pathomechanism, Diagnosis and Treatment
Chirurgia refrakcyjna rogówki – postęp bez granic (str. 42 - 44)
Anna Fabczak-Kubicka, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Daria Kęcik, Agnieszka Baran-Lego, Joanna Kalińska, Dariusz Kęcik

Corneal Refractive Surgery – a Never-ending Progress
Od Scheinera do Hartmanna i Shacka, czyli nie tak krótka historia aberrometrii (str. 45 - 47)
Agnieszka Baran-Lego, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Joanna Kalińska, Anna Fabczak-Kubicka, Daria Kęcik, Dariusz Kęcik

From Scheiner to Hartmann Not So Short History of Aberrometry
Czy keratometria jest wartościowym parametrem w procesie rozpoznawania zespołu Marfana? (str. 48 - 51)
Magda Drężek-Nojowicz 1 , Paweł Lipowski 1 , Dorota Raczyńska 1 , Lidia Woźniak-Mielczarek 2 , Robert Sabiniewicz 2 , Leopold Glasner 1

Is Keratometry a Valuable Diagnostic Tool in Marfan’s Syndrome Diagnosis?
Linie Haaba i ich różnicowanie z innymi linijnymi zmianami rogówki (str. 52 - 55)
Joanna Kusiorska 1 , Karol Krycia 1 , Agata Niedzielska-Krycia 1 , Erita Filipek 2

Haab’s Lines and Their Differentiation with Other Corneal Dystrophies
Keratopatia taśmowata – etiopatogeneza i leczenie (str. 56 - 59)
Dorota Barchanowska 1 , Gracjana Fijałkowska 1 , Ewa Kraszewska 2 , Erita Filipek 1,3

Band Keratopathy – Etiopathogenesis and Treatment
Sieciowanie włókien kolagenowych rogówki jako metoda leczenia infekcyjnych owrzodzeń rogówki – założenia teoretyczne i wykonanie (str. 60 - 61)
Natalia Skuza, Piotr Jurowski

Corneal Collagen Cross-linking in the Treatment of Microbial Corneal Ulcers – Theoretical Assumptions and Implementation
Zastosowanie interferencji RNA w leczeniu uszkodzeń rogówki (str. 62 - 64)
Paweł Rusin

Application of RNA interference in the Treatment of Corneal Damage
Ortokeratologia w korekcji krótkowzroczności – rozwój, bezpieczeństwo i zastosowanie (str. 65 - 68)
Piotr Maciejewicz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn, Dorota Kopacz, Joanna Kalińska, Agnieszka Baran-Lego, Daria Kęcik, Anna Fabczak-Kubicka, Dariusz Kęcik

Orthokeratology in Myopia Correction – Invention, Safety and Efficacy
Etiopatogeneza i współczesne metody leczenia skrzydlika – przegląd piśmiennictwa (str. 69 - 73)
Anna Uliasz, Kinga Król-Jarosz, Wesam Taslaq, Aneta Lewicka-Chomont

Ethiopathogenesis and Current Approaches in the Treatment of Pterygium – Literature Review
Zespół suchego oka: epidemiologia jego dwóch postaci – wynikającej z nadmiernego parowania filmu łzowego oraz z niedoboru wodnej składowej filmu łzowego (str. 74 - 81)
Anna Bielecka, Jacek P. Szaflik

Dry Eye Disease: Epidemiology of Two Types of the Disease – Evaporative Dry Eye and Aqueus Deficient Dry Eye
Suche zapalenie rogówki i spojówki – przyczyny i możliwości leczenia (str. 82 - 86)
Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński

Keratoconjunctivitis Sicca – Causes and Treatment Options
Nowe metody diagnostyki zespołu suchego oka (str. 87 - 92)
Dorota Pożarowska, Anna Kułak, Beata Rymgayłło-Jankowska, Ewa Wróblewska-Sadowska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Tomasz Żarnowski

Novel Diagnostic Methods in Dry Eye Disease
Oczne objawy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u pacjentów po allotransplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych (str. 93 - 97)
Ewelina Serkies-Minuth, Dorota Raczyńska, Leopold Glasner

Ocular Graft-Versus-Host Disease in Patients after Allogeneic Stem Cell Transplantation
Leczenie dysfunkcji gruczołów Meiboma (str. 98 - 102)
Aleksandra Zakrzewska, Anna Machalińska

Treatment of Meibomian Gland Dysfunction
Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu neurotroficznych owrzodzeń rogówki (str. 103 - 107)
Dominika Wróbel-Dudzińska 1 , Ewa Suchodoła-Ratajewicz 2 , Ewa Kosior-Jarecka 1 , Beata Rymgayłło-Jankowska 1 , Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz 1 , Tomasz Żarnowski 1

Autologous Platelet Rich-Plasma Eye Drops in Neurotrophic Ulcers Treatment
Co wiemy o alergicznym zapaleniu rogówki i spojówek (str. 108 - 112)
Joanna Kalińska, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Daria Kęcik, Anna Fabczak-Kubicka, Agnieszka Baran-Lego, Dariusz Kęcik

What Do We Know About Allergic Keratoconjunctivitis
Parametry rogówki modyfikujące pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (str. 113 - 115)
Daria Kęcik, Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Jan Kasprzak, Anna Fabczak-Kubicka, Agnieszka Baran-Lego, Joanna Kalińska, Dariusz Kęcik

Corneal Parameters Affecting Values of Intraocular Pressure Measurements
Rola biomechaniki rogówki we współczesnej diagnostyce okulistycznej (str. 116 - 119)
Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski

The Role of Corneal Biomechanics in Modern Ophthalmology
Rogówkowe aspekty neuropatii jaskrowej (str. 120 - 122)
Joanna Wierzbowska

Corneal Aspects of Glaucomatous Neuropathy
Przeszczep warstwowy przedni z jednoczasowym przeszczepem rąbka rogówki i twardówki w leczeniu neoplazji płaskonabłonkowej powierzchni oka – opis przypadku (str. 123 - 125)
Krzysztof Bartosiewicz, Wiktoria Kubisiak, Piotr Jurowski

Lammellar Anterior Keratoplasty with Simultaneous Limbal and Scleral Graft in the Treatment of Preinvasive OSSN – Case Report
Zapalenie rogówki wywołane przez szczepy pełzaków z rodzaju Acanthamoeba – leczenie zachowawcze czy wczesna keratoplastyka? Opis przypadku (str. 126 - 128)
Mateusz Winiarczyk 1 , Ewa Rakowska 1 , Beata Rymgayłło-Jankowska 2 , Edward Hadaś 3 , Jerzy Mackiewicz 1

Acanthamoeba Keratitis – Topical Treatment of Early Keratoplasty? Case Report
Endoteliopatia w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji – opis przypadku (str. 129 - 135)
Dorota Pożarowska, Beata Rymgayłło-Jankowska, Tomasz Żarnowski

Endotheliopathy in the Pseudoexfoliation Syndrome Course – Case Report
Srebrzyca rogówki – opis przypadku (str. 136 - 139)
Natalia Skuza, Monika Chwiałkowska-Karam, Piotr Jurowski

Corneal Argyrosis – Case Report
Zapalenie rogówki jako działanie niepożądane izotretynoiny – opis przypadku (str. 139 - 141)
Klaudia Rakusiewicz, Krystyna Kanigowska, Wojciech Hautz

Keratitis as Side Effect after Isotretinoin Treatment – Case Report
Rzekomobłoniaste zapalenie spojówek – opis przypadku (str. 142 - 144)
Piotr Polakowski, Wojciech Hautz

Ligneous Conjunctivitis – Case Report
Zmniejszona grubość rogówki w przebiegu zespołu Williamsa – opis pięciu przypadków (str. 145 - 147)
Małgorzata Musiorska-Kulisiewicz 1 , Jolanta Wierzba 2

Decreased Corneal Thickness in William’s Syndrome – Case Reports

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI